Tafsir Surat 'Abasa

Keterangan

Surat ‘Abasa (bermuka masam) terdiri atas 42 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat An Najm. Dinamai ‘Abasa diambil dari perkataan ‘Abasa yang terdapat pada ayat pertama surat ini.